Adresa: Hajná Nová Ves 97
Mesto: 956 03 Hajná Nová Ves
IČO:  
IČ DPH:  
Rok založenia:  
Ročný obrat:  
Kontaktná osoba: Daniela Pataiová
     

Telefónne čísla:
Faxové čísla:
Mobilné čísla:

00421 38 5388227

00421 915 657723

 
     
E-mail:
(ak chcete poslať subjektu mail priamo, píšte zo stránky www.unas.sk kliknutím na obálku pri subjekte)
   
Firemná webstránka:    
     
Oblasť zamerania:
syrové korbáčiky
Mestá pôsobenia: Hajná Nová Ves
     
Popis činnosti:
Výroba syrových korbáčikov.
     
Otváracie hodiny: Pondelok až Piatok od 8:00 hodiny do 16:00 hodiny.
     
Ostatné (čo sa inde nehodí): Volajte hocikedy na mobil, určite budete spokojní.